Βιολογική μέθοδος καλλιέργειας αμπελιού

Περονόσπορος

Για την καταπολέμηση του περονόσπορου διενεργούνται προληπτικοί ψεκασμοί με χαλκούχα σκευάσματα (οξυχλωριούχος χαλκός, Kocide 2000, βορδιγάλειος πολτός κ.ά.).

Ευδεμίδα

Για την καταπολέμηση της ευδεμίδας διενεργούνται συνολικά 1-3 ψεκασμοί με σκευάσματα του Βακίλου Θουριγγίας, οικολογικό σκεύασμα ακίνδυνο στον άνθρωπο, στα ζώα, στα πουλιά, στα ψάρια κ.λπ.

Ωίδιο

Για την καταπολέμηση του ωιδίου διενεργούνται 4-5 θειαφίσματα ετησίως.

Ευτυπίωση – Φώμοψη

Προληπτικά, κλάδεμα με ξηρό καιρό, απομάκρυνση ύποπτων βλαστών, ψέκασμα με βορδιγάλειο πολτό των τομών κλάδευσης αυθημερόν.

Βοτρύτης

Προληπτικά, ψεκασμός με Kocide 2000, μέχρι απορροής, τέλη Ιουλίου – αρχές Αυγούστου. Σημαντική η έκθεση των σταφυλιών στον ήλιο, ο καλός τους αερισμός, ο προσανατολισμός του αμπελώνα, η άνεση χώρου μεταξύ των σταφυλιών, οι λογικές αρδεύσεις (2-3 ετησίως) μέχρι 20 Ιουλίου, το μικροκλίμα. Η έλλειψη ξενιστών δεν επιτρέπει την επέκταση και τη μεταφορά του μύκητα.

Μια καινοτομία του Γεωπόνου Ν. Τοκαλή προήλθε από προσεκτική παρατήρηση του αμπελώνα: με θειάφισμα επί του εδάφους, κάτω από τα σταφύλια στις αρχές Αυγούστου, δημιουργούνται ασφυκτικές για τα έντομα συνθήκες, τα οποία δεν πλησιάζουν τα σταφύλια.

Λίπανση

Λίπανση ανά διετία με χωνεμένη πρόβεια κοπριά σε ποσότητες από 1,5-4 τόνους ανά στρέμμα με τα στέμφυλα του οινοποιείου και του αποσταγματοποιείου.

Ζιζανιοκτονία

Τα ζιζάνια καταστρέφονται το χειμώνα με τον καταστροφέα και την άνοιξη-καλοκαίρι με ελαφρύ καλλιεργητή εδάφους μεταξύ των σειρών, καθώς και χειρωνακτικά ή με ειδικό φρεζάκι ανάμεσα στα πρέμνα της σειράς, τρεις φορές ετησίως.